.::Pembuka Tirai::.

Monday, December 29, 2008

saLam maaL hiJraH~

hari ini kita telah melangkah ke tahun baru hijriyyah 1430.. dan hari khamis akan menyusul dengan membawa satu gelaran baru.. tahun 2009M. tabir telah dibuka.. lembaran baru muncul kembali setelah bertungkus lumus dalam urusan duniawi dan ukhrawi bagi musim lalu.. kini coretan lalu sudah menjadi sejarah, nostalgia yang akan dikenang.. adakah hanya untuk dikenang?? hisablah diri, muhasabah diri, insafi diri, kelemahan harus diperbaiki, dosa mesti dijauhi, pahala patut digapai, amalan memain peranan.. ayuh! tingkatkan azam, tajdidkan niat, perubahan ke arah impian kesenangan ukhrawi harus berlaku dalam diri setiap insan.. tegarkan cita2, usahalah semampu mungkin kerana syurga impian harapan setiap muslim.. sama2 kita berhijrah, berjuang melawan nafsu~

Salam Awal Muharram 1430H

Selamat Menyambut Tahun Baru 2009M

"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada ALLAH,
wahai orang-orang yang beriman,
supaya kamu berjaya.
"
(An-nur:31)

Wednesday, December 17, 2008

baGaimana t'baTalnya keISLAMAN s'seOrg?


Pertanyaan:

Apa yang menyebabkan Islam seseorang menjadi batal?

Jawapan:

Setiap manusia, apabila telah mengucapkan dua kalimat Syahadat, maka dia menjadi orang Islam. Baginya wajib dan berlaku hukum-hukum Islam, iaitu beriman akan keadilan dan kesucian Islam. Wajib baginya menyerah dan mengamalkan hukum Islam yang jelas, yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Tidak ada pilihan baginya menerima atau meninggalkan sebahagian. Dia harus menyerah pada semua hukum yang dihalalkan dan yang diharamkan, sebagaimana erti (maksud) dari ayat di bawah ini:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi wanita yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka ...” (Q.s. Al-Ahzab: 36) .

Perlu diketahui bahawa ada diantara hukum-hukum Islam yang sudah jelas menjadi kewajipan-kewajipan, atau yang sudah jelas diharamkan (dilarang), dan hal itu sudah menjadi ketetapan yang tidak diragukan lagi, yang telah diketahui oleh ummat Islam pada umumnya. Yang demikian itu dinamakan oleh para ulama:

"Hukum-hukum agama yang sudah jelas diketahui."

Misalnya, kewajipan salat, puasa, zakat dan sebagainya. Hal itu termasuk rukun-rukun Islam. Ada yang diharamkan, misalnya, membunuh, zina, melakukan riba, minum khamar dan sebagainya.

Hal itu termasuk dalam dosa besar. Begitu juga hukum-hukum pernikahan, talak, waris dan qisas, semua itu termasuk perkara yang tidak diragukan lagi hukumnya.

Barangsiapa yang mengingkari sesuatu dari hukum-hukum tersebut, menganggap ringan atau mengolok-olok, maka dia menjadi kafir dan murtad. Sebab, hukum-hukum tersebut telah diterangkan dengan jelas oleh Al-Qur'an dan dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi saw. yang shahih atau mutawatir, dan menjadi ijma' oleh ummat Muhammad saw. dari generasi ke generasi. Maka, barangsiapa yang mendustakan hal ini, bererti mendustakan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Mendustakan (mengingkari) hal-hal tersebut dianggap kufur, kecuali bagi orang-orang yang baru masuk Islam (muallaf) dan jauh dari sumber informasi. Misalnya berdiam di hutan atau jauh dari kota dan masyarakat kaum Muslimin.

Setelah mengetahui ajaran agama Islam, maka berlaku hukum baginya.

SUMBER: FATWA QARDHAWI

Sunday, December 14, 2008

org y m’ucap sYahadah pasTi masuk sYurga

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya orang yang semasa hidupnya selalu mengerjakan maksiat, akan tetapi pada akhir hayatnya (ketika sakaratul maut) dia mengucapkan dua kalimat Syahadat?

Jawapan:

Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid, iaitu sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir dia berikrar dan mengucapkan dua kalimat Syahadat, maka dia berhak berada di sisi Allah dan masuk syurgaNya.

Orang tersebut sudah dapat dipastikan oleh Allah akan masuk syurga, walaupun masuknya terakhir (tidak bersama-sama orang yang masuk pertama), kerana dia diazab terlebih dahulu di neraka disebabkan kemaksiatan dan dosa-dosanya yang dikerjakan, yang belum bertaubat dan tidak diampuni. Tetapi dia juga tidak kekal di neraka, kerana di dalam hatinya masih ada sebutir iman. Adapun dalil-dalilnya sebagaimana diterangkan dalam hadis Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, iaitu:

Dari Abu Dzar r.a. yang menceritakan bahawa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah,' kemudian meninggal, maka pasti masuk syurga."

Dari Anas r.a., bahawa Nabi saw. telah bersabda, "Akan keluar dari neraka bagi orang yang mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah,' walaupun hanya sebesar satu butir iman di hatinya."

Dari Abu Dzar pula, dia telah berkata bahawa sesungguhnya Nabi saw telah bersabda, "Telah datang kepadaku malaikat Jibril dan memberi khabar gembira kepadaku, bahawa barangsiapa yang meninggal diantara umatmu dalam keadaan tanpa mempersekutukan Allah, maka pasti akan masuk syurga, walaupun dia berbuat zina dan mencuri." Nabi saw. mengulangi sampai dua kali.

Banyak hadis yang menunjukkan bahawa kalimat Syahadat memberi hak untuk masuk syurga dan terlindung dari neraka bagi yang mengucapkannya (mengucap Laa ilaaha illallaah). Maksudnya ialah, meskipun dia banyak berbuat dosa, dia tetap masuk syurga, walaupun terakhir.

Sedangkan yang dimaksud terlindung dari neraka ialah tidak selama-lamanya di dalam neraka, tetapi diazab terlebih dahulu kerana perbuatan maksiatnya

SUMBER:FATWA QARDHAWI

Monday, December 8, 2008

salam..
kepada semua pengunjung blog badati
harap maaf di atas sebarang kesulitan
pihak kami sedang mengedit blog ini
segala kesulitan amatlah dikesali

Friday, December 5, 2008

....saLam aiDiladHa...assaLamuaLaikum
kepada semua peNgunjung bLog ini
ajk badati,mantan ajk badati
mantan mt n exco,
exco n mt,
selamat hari raya aiDiladha
maaF zahir & baTin
kuLLu 'aM wa aNtUm bikhoir


...SOLAT MALAM RASULULLAHMalam telah datang menjelang di langit kota Madinah, suasana gelap menyelimuti jagad raya. Namun Rasulullah menerangi sudut-sudut kota dan menghi-dupkan malamnya. Beliau bermunajat kepada Allah Ta'ala Rabb alam semesta. Beliau memohon kepada Dzat yang mengurus segala perkara guna melaksanakan perintah Sang Pencipta:

"Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan." (Al-Muzzammil: 1-4)

Abu Hurairah Radhiallahu anhu menceritakan:

Rasulullah biasa mengerjakan shalat malam hingga membengkak kedua telapak kakinya. Ada yang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan sedemikian itu, bukankah Allah telah mengampuni segala dosa Anda yang lalu mahupun yang akan datang?" beliau menjawab: "Bukankah selayaknya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" (HR. Ibnu Majah).

Al-Aswad bin Yazid berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah Radhiallaahu anha tentang shalat malam Rasulullah . 'Aisyah menjawab: "Biasanya beliau tidur di awal malam, kemudian tengah malamnya beliau bangun mengerjakan shalat malam. Bila merasa ada keperluan beliau segera menemui isteri. Beliau segera bangkit begitu mendengar seruan azan. Beliau segera mandi bila dalam keadaan junub. Jika tidak, maka beliau segera berwudhu' lalu berangkat (ke masjid untuk) shalat." (HR. Al-Bukhari)

Shalat malam beliau sangat mengagumkan, ada baiknya kita ketahui panjang ayat yang dibacanya. Semoga dapat kita jadikan contoh dan teladan.

Abu Abdillah Hudzaifah ibnul Yaman Radhiallaahu anhu mengisahkan:

Pada suatu malam, aku pernah shalat tahajjud bersama Rasulullah e. Beliau mengawali shalat dengan membaca surat Al-Baqarah, saya berkata di dalam hati, "Mungkin setelah membaca kira-kira seratus ayat, ternyata beliau terus tidak berhenti, saya berkata lagi di dalam hati, "Mungkin, beliau selesaikan pembacaan surat Al-Baqarah. Dalam satu raka'at ternyata beliau terus memulai surat Ali Imron kemudian terus membacanya saya berbicara di dalam hati: (mungkin) beliau mahu ruku' setelah selesai Ali-Imron, ternyata beliau terus membaca surat An Nisa sampai habis. Beliau membaca surat-surat tersebut dengan bacaan tartil. Setiap kali membaca ayat yang menyebutkan kemahasucian Allah S.w.t beliau selalu bertasbih (mengucapkan subhanallah). Setiap kali membaca ayat yang berisikan permohonan, beliau pasti berdoa. Setiap kali membaca ayat yang menyebutkan permintaan berlindung diri kepada Allah S.w.t, beliau segera mengucapkan ta'awwudz. Ketika ruku' beliau membaca:


"Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung."

Lama ruku' beliau hampir sama dengan lama berdiri. Kemudian beliau mengucapkan:


"Allah Maha mendengar terhadap hamba yang memuji-Nya. Ya Rabb kami, segala puji bagi-Mu."

Kemudian beliau tegak berdiri (i'tidal), hampir sama lamanya dengan ruku'. Kemudian beliau sujud dan membaca:


"Maha Suci Rabbku Yang Maha Luhur."

Lama sujud beliau hampir sama dengan lama i'tidal." (HR. Muslim)

Thursday, November 20, 2008

.......muTTaQin.......


muttaQin bermaksud orang yang bertakwa. Dilihat pada sudut akhlak,orang yang bertaqwa mempunyai watak dan budi pekerti yang mulia dan tinggi, hidup dalam keadaan tenteram, harmoni, berperibadi terpuji, menjaga dan memelihara dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain atau membuat kerosakan.

Imam A-Ghazali memperincikan bahawa sifat-sifat taqwa itu akan membentuk tujuh jenis watak dan sifat-sifat manusia baik:

1] lidahnya terpelihara dari berbohong, mencela, mengumpat, menyakiti hati orang lain dll

2] hatinya terhindar dari sifat dengki, benci, pendendam dan lain-lain.

3]matanya terpelihara dari pandangan haram.

4]perutnya tidak mahu memakan makanan haram.

5] tangannya tidak digunakan untuk perbuatan dosa.

6]kakinya tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat.

7]ketaatannya ikhlas kerana Allah semata-mata tidak kerana riak atau mengharapkan pujian orang lain.

maLaikat tuNjuK gaMbarn syUrGa kpD aSiaH


Dalam sejarah tokoh kekafiran yang paling dahsyat adalah Firaun. Ia bukan sahaja tidak mengakui adanya Tuhan malah ia mengangkat dirinya sebagai tuhan yang berhak disembah sehingga tergamak ia menyatakan di hadapan rakyat jelata, “Akulah tuhan kamu yang maha tinggi.”Orang-orang kafir seperti Raja Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab dan beberapa orang lagi yang terkenal dalam sejarah, mereka tetap mengakui adanya Tuhan. Hanya sahaja mereka tidak mengakui tuhan mereka adalah Allah Yang Maha Esa.

Segala seruan Nabi Musa dan Harun sedikitpun tidak pernah ia hiraukan, malah pernah suatu ketika Firaun naik ke puncak sebuah bangunan yang tinggi dan melepaskan anak panah ke langit. Kebetulan anak panah itu jatuh di hadapannya dengan bersimbahan darah, lalu ia isytiharkan pada rakyat jelata bahawa ia telah membunuh Tuhan Nabi Musa sedangkan darah tersebut hanyalah darah burung yang Allah tetapkan mengenai sasaran anak panahnya supaya ia bertambah kufur dengan kesombongan dan kekafirannya.Seluruh rakyatnya dipaksa untuk menyembah dan sujud padanya. Sesiapa yang ingkar, pasti dibunuhnya sehingga seluruh rakyatnya merasa takut dan tidak mempunyai pilihan kecuali menyembahnya.Walaupun seluruh rakyat telah menyembahnya sebagai tuhan, ada seorang yang paling dekat hubungan dengan dirinya berani mengingkarkan dirinya sebagai tuhan iaitu istennya sendiri, Asiah.Dialah satu-satunya orang yang beriman kepada Allah di istana Firaun. Rahsia keimanannya yang disembunyikan selama ini telah terbongkar berpunca dari ucapan perkataan “Allah” yang terbit dan mulutnya secara tidak sengaja.

Firaun berusaha memujuk supaya ia kembali kepada kekafirannya. Ia berkata: “Wahai isteriku, tahukah engkau akibat orang yang mengingkari diriku sebagai tuhan? Sebelum engkau menyesal, ubahlah pendirianmu!”Jawab Asiah dengan tegas: “Wahai Firaun, pendirianku tidak akan berubah walau apapun yang akan menimpa diriku dan perlu engkau ingat bahawa engkau dan aku adalah sama-sama manusia biasa. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah.”Firaun berusaha memujuknya dengan kata-kata lemah lembut tetapi tetap tidak berhasil, lalu digunakan kekerasan. Kata Firaun: “Hai Asiah, jika engkau tidak mahu mengubah pendirianmu, pastilah engkau akan aku pancung!”Jawab Asiah: “Wahai Firaun, lakukanlah apa yang engkau mahu tetapi sedikitpun engkau tidak akan dapat menguasai pendirianku dan dengarkanlah sekali lagi aku nyatakan bahawa Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah.”

Setelah usaha mempengaruhinya secara lemah lembut mahupun secara keras juga tidak berhasil, lalu Firaun membuat pengumuman pada sekelian rakyatnya bahawa seorang perempuan akan dipancung kepalanya akibat keengganannya untuk mengakui Firaun sebagai tuhan iaitu Asiah, isterinya sendiri. Semoga hukuman ini akan menjadi pengajaran bagi sesiapa yang ingkar akan ketuhanan Firaun.Pada masa yang telah ditentukan, berkumpullah sekalian rakyat di suatu tempat di mana Asiah diikat patda sebatang pokok kurma. Firaun masih tidak berputus asa dan cuba memujuknya.Katanya: “Wahai Asiah, ubahlah pendirianmu. Engkau akan kumaafkan.” Berulang kali pula Asiah menjawab: “Tidak, janganlah engkau cuba mempengaruhiku lagi. Sia-sia sahaja perbuatanmu.Lalu Asiah memohon pada Allah sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11 yang bermaksud: “Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan bagi orang-orang yang beriman iaitu perihal isteri Firaun ketika ia berkata: Tuhanku, binalah untukku sebuah istana di sisiMu dalam syurga dan selamatkanlah aku daripada Firaun dan perbuatannya serta selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim.”

Permohonan Asiah diperkenankan oleh Allah, lalu Allah perintahkan pada malaikat: “Sesungguhnya hambaKu memohon padaKu dan Aku perkenankan permohonannya. Maka perlihatkanlah padanya gambarannya kerana suaminya yang di dunia akan Aku ganti dengan suami yang lebih baik di dalam syurga, istananya yang ada di dunia akan Aku ganti dengan istana yang lebih baik di dalam syurga.”Maka malaikat pun menunjukkan gambaran keindahan syurga sebagaimana permohonan Asiah. Pada ketika itu Asiah tersenyum seolah-olah ia mencabar kematiannya. Asiah menghadapi kematian tidak dalam keadaan bersedih, juga tidak menangis malah tersenyum

Tuesday, November 18, 2008

...taNda nak Mati???


Semua tanda-tanda ini hanya Allah sahaja yang tahu, email ini diforward hanya sekedar mengingatkan kita tentang kematian. Entah dalam masa setahun, sebulan, seminggu, sehari, satu jam atau.... kita didunia ini semuanya calon-calon jenazah yang bakal dimandikan, dikafankan, disolatkan dan ditanamkan. Lembutkanlah hatimu dengan mengingati mati, sebelum dirimu diselimuti dgn kain kafan, sebelum dirimu dikelilingi oleh himpitan tanah, sebelum dua malaikat mungkar dan nangkir mendatangi mu....laksanakan tugas sebagai seorang abdi dan khalifah Allah
SESUDAH ASAR

ini adalah tanda pertama dari Allah SWT kepada hambanya dan hanya akan disedari oleh mereka yang dikehendakinya. Walaubagaimanapun semua orang Islam akan mendapat tanda ini cuma samada mereka sedar atau tidak sahaja. Tanda ini akan berlaku lazimnya selepas waktu Asar .Seluruh tubuh iaitu dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki akan mengalami getaran atau seakan-akan mengigil. Contohnya seperti daging lembu yang baru saja disembelih dimana jika diperhatikan dengan teliti kita akan mendapati daging tersebut seakan-akan bergetar.Tanda ini rasanya lazat dan bagi mereka yang sedar dan berdetik di hati bahawa mungkin ini adalah tanda mati maka getaran ini akan berhenti dan hilang setelah kita sedar akan kehadiran tanda ini.Bagi mereka yang t ida k diberi kesedaran atau mereka yang hanyut dengan kenikmatan tanpa memikirkan soal kematian, tanda ini akan lenyap begitu sahaja tanpa sebarang munafaat. Bagi yang sedar dengan kehadiran tanda ini maka ini adalah peluang terbaik untuk memunafaatkan masa yang ada untuk mempersiapkan diri dengan amalan dan urusan yang akan dibawa atau ditinggalkan sesudah mati.

TANDA 40 HARI

Tanda ini juga akan berlaku sesudah waktu Asar. Bahagian pusat kita akan berdenyut-denyut. Pada ketika ini daun yang tertulis nama kita akan gugur dari pokok yang letaknya di atas Arash Allah SWT. Maka Malaikat Maut akan mengambil daun tersebut dan mula membuat persediaannya ke atas kita, antaranya ialah ia akan mula mengikuti kita sepanjang masa. Akan terjadi Malaikat Maut ini akan memperlihatkan wajahnya sekilas lalu dan jika ini terjadi, mereka yang terpilih ini akan merasakan seakan-akan bingung seketika. Adapun Malaikat Maut ini wujudnya c uma seorang tetapi kuasanya untuk mencabut nyawa adalah bersamaan dengan jumlah nyawa yang akan dicabutnya.

TANDA 7 HARI

Adapun tanda ini akan diberikan hanya kepada mereka yang diuji dengan musibah kesakitan di mana orang sakit yang t ida k makan secara tiba-tiba ianya berselera untuk makan.

TANDA 3 HARI
Pada ketika ini akan terasa denyutan di bahagian tengah dahi kita iaitu diantara dahi kanan dan kiri. Jika tanda ini dapat dikesan maka berpuasalah kita selepas itu supaya perut kita t ida k mengandungi banyak najis dan ini akan memudahkan urusan orang yang akan memandikan kita nanti. Ketika ini juga mata hitam kita t ida k akan bersinar lagi dan bagi orang yang sakit hidungnya akan perlahan-lahan jatuh dan ini dapat dikesan jika kita melihatnya dari bahagian sisi. Telinganya akan layu dimana bahagian hujungnya akan beransur-ansur masuk ke dalam. Telapak kakinya yang terlunjur akan perlahan-lahan jatuh ke depan dan sukar ditegakkan.

TANDA 1 HARI

Akan berlaku sesudah waktu Asar di mana kita akan merasakan satu denyutan di sebelah belakang iaitu di kawasan ubun-ubun di mana ini menandakan kita t ida k akan sempat untuk menemui waktu Asar keesokan harinya.

TANDA AKHIR

Akan berlaku keadaan di mana kita akan merasakan satu keadaan sejuk di bahagian pusat dan ianya akan turun ke pinggang dan seterusnya akan naik ke bahagian halkum. Ketika ini hendaklah kita terus mengucap kalimah syahadah dan berdiam diri dan menantikan kedatangan malaikatmaut untuk menjemput kita kembali kepada Allah SWT yang telah menghidupkan kita dan sekarang akan mematikan pula. Sesungguhnya mengingati mati itu adalah bijak may ALLAH SWT bless you. Saling berpesan2lah sesama kita
sumber: buletin fs Nadia

Sunday, November 16, 2008

QueenRania azam ubah persepsi negatif dUnIa Pd Islam


KEJELITAANNYA ditambah dengan susuk tinggi lampai umpama model membuatkan ramai melihat beliau sekadar Permaisuri jelita yang dikagumi kerana penampilan glamornya. Hakikatnya, Permaisuri Jordan Rania Al Abdullah bukan hanya ‘wajah yang cantik’, tetapi baginda mempunyai visi dan berwibawa, selain aktif dalam pelbagai pertubuhan sama ada di Jordan mahupun pada peringkat antarabangsa.Pembabitannya dalam kegiatan sebegitu lahir secara semula jadi terutama pengalamannya keluarga selepas Perang Teluk pada 1991. Seperti kebanyakan keluarga Palestin yang menetap di Kuwait, ayah Permaisuri Rania, seorang doktor terpaksa memindahkan keluarganya dari Kuwait ke Jordan kerana dianggap bersubahat dengan Iraq dan berbekalkan pengalaman pahit itu, baginda melihat dirinya boleh melakukan sesuatu bagi mengubah keadaan terutama dalam situasi konflik dan kini aktif membantu program pelarian Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB).Menariknya, Permaisuri Rania mulai aktif dalam pelbagai kegiatan amal sebelum suami baginda, Raja Abdullah II Al-Hussein menaiki takhta pada 1999. Darah Arab yang mengalir dalam tubuhnya dan ditambah dengan keturunannya yang berasal dari keluarga Islam Palestin yang dihormati, Permaisuri Rania sering dibandingkan dengan isteri ketiga Raja Hussein, Permaisuri Alia, seorang wanita Palestin jelita yang berasal dari Tebing Barat. Malah, seperti Permaisuri Alia, Permaisuri Rania dikatakan amat disenangi rakyat Jordan kerana kesederhanaannya dan minat mendalamnya terhadap kebajikan wanita serta kanak-kanak miskin.


Sempena kunjungan singkatnya ke Malaysia baru-baru ini, baginda turut mengunjungi universiti tertua di negara ini, Universiti Malaya (UM) dan sebagai tanda penghormatan terhadap pelbagai kerja amal baginda, UM mengadakan Konvokesyen Khas di Dewan Tunku Canselor bagi mengurniakan anugerah Ijazah Kehormat Doktor Hubungan Antarabangsa kepada baginda. Majlis penganugerahan itu disempurnakan dengan penuh adat istiadat yang disempurnakan Canselornya, Sultan Azlan Shah.Pada majlis itu, baginda melahirkan iltizam untuk menjadi ‘jambatan’ yang dapat menghubungkan antara Barat dan masyarakat Islam. Malah, dalam beberapa temubual yang dijalankan sama ada dengan media di negaranya mahupun antarabangsa, baginda sering kali melahirkan kepentingan untuk merapatkan jurang antara masyarakat Barat dan Islam yang semakin luas terutama sejak tragedi 11 September 2001.Baginda berkata, salah tanggapan terhadap Islam menyebabkan masyarakat Islam sering dipandang serong, apatah pula dalam dunia hari ini yang penuh prasangka. Justeru, baginda berpendapat semua pihak perlu melakukan perubahan bagi menghentikan konflik yang melanda dunia hari ini yang dilihatnya berlaku berikutan sikap tidak ambil peduli serta keengganan untuk memahami punca kepada syak wasangka yang berlaku terutama selepas 2001.


“Kajian baru-baru ini, menunjukkan 39 peratus rakyat Amerika Syarikat (AS) mengakui mempunyai perasaan prejudis terhadap masyarakat Islam. Lebih satu daripada lima rakyat menyatakan mereka tidak mahu mempunyai jiran beragama Islam. Saya yakin, keadaan ini berpunca daripada sikap tidak ambil peduli.“Malah, kebanyakan masyarakat Barat mengakui secara terbuka akan hakikat ini. Tahun lalu, apabila ditanya mengenai pandangan dan kepercayaan penduduk yang tinggal di negara dengan majoritinya beragama Islam, 57 peratus rakyat AS menyatakan ‘tidak banyak’ atau ‘tidak tahu langsung’.“Dan ketika ditanya apa yang mereka kagumi terhadap dunia Islam, lebih separuh rakyat AS yang terbabit dalam kajian itu menyatakan ‘tiada langsung’ atau ‘tiada pendapat’. Bagi saya hasil kajian itu adalah sesuatu yang tragik, bukan saja kerana saya seorang Muslim, tetapi juga bagi seseorang yang berasa dirinya memperoleh manfaat daripada kepelbagaian dalam sesebuah masyarakat itu,” katanya.Turut hadir pada majlis Konvokesyen Khas itu ialah Pro-Canselor UM, Pemangku Sultan Perak, Raja Dr Nazrin Shah dan isteri, Tuanku Zara Salim serta Naib Canselor UM, Datuk Dr Rafiah Salim.Permaisuri Rania berkata, setiap negara, setiap budaya dan setiap tradisi mempunyai nilai yang boleh dipelajari, justeru lebih banyak seseorang itu mengambil tahu mengenai kehidupan orang lain, maka lebih banyak dimensi yang ditambah kepada kehidupannya.Pada ucapannya sejurus menerima ijazah Kehormat itu, baginda turut melahirkan hasrat agar Malaysia dapat menjadi penggerak utama ke arah ‘kedamaian’ berikutan pengalaman luas Malaysia dalam menyatukan rakyat berbilang kaum selepas merdeka.“Jelas sekali masyarakat Barat perlu melakukan lebih banyak lagi bagi mendekatkan jurang antara Barat dan Timur itu. Tetapi pada masa sama, saya berpendapat kita, masyarakat di Timur perlu melakukan perkara sama bagi menyatakan dengan jelas apa yang kita mahukan.“Dan saya berharap Malaysia akan menjadi penggerak utama dalam usaha ini - kerana apa yang anda lakukan (dalam menyatukan rakyat berbilang kaum) adalah satu contoh yang hebat bagi pelbagai tanggapan stereotaip yang negatif terhadap masyarakat Islam,” katanya.


Bagi Permaisuri Rania, kejayaan Malaysia dalam menongkah arus stereotaip berkenaan perlu dijadikan contoh terbaik kepada dunia, lebih-lebih lagi apabila ramai yang menganggap Islam tidak mempunyai kekuatan dalam ekonomi, Malaysia mampu membuktikan sebaliknya.Malah, katanya, pada kala masyarakat Barat melihat Islam sebagai agama yang menindas golongan Hawa, di negara ini wanitanya menikmati kehidupan yang hebat. Malah tatkala kebanyakan rakyat di negara Islam asyik bertelagah berebut kuasa, Malaysia pula berjaya melahirkan bangsa yang dapat hidup bersama secara aman.“Ramai yang menganggap Islam menindas wanita. Tetapi di Malaysia, wanita berjaya mengorak langkah dalam pelbagai sektor, sama ada dalam politik dan kerajaan῅daripada perniagaan hingga ke perbankan dan juga anda kini mempunyai wanita sebagai Naib Canselor (tersenyum sambil memandang Rafiah)“Dan ramai yang percaya masyarakat Islam tidak boleh bersatu, tetapi di sini kita lihat pelbagai budaya mampu hidup bersama ‘menjalin’ hubungan erat meskipun berbeza tradisi, cita rasa dan kepercayaan. Di sinilah tempatnya di mana anda meraikan Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Krismas bersama-sama. Misalnya, sebagai penuntut di UM, anda melihat lebih banyak budaya di kelas anda berbanding sesetengah masyarakat dalam hidup mereka,” katanya.


Aktif dalam pelbagai pertubuhan amal


Permaisuri Rania melihat antara langkah yang boleh dilakukan bagi merapatkan jurang antara Barat dan masyarakat Islam itu ialah menerusi generasi muda yang dilihat lebih terbuka dan mampu menerima perubahan. Tidak hairanlah, baginda banyak terbabit dalam pelbagai pertubuhan dan program membabitkan remaja serta kanak-kanak.Ini tidak menghairankan kerana baginda yang dilahirkan sebagai Rania Al Yassin berasal dari keluarga Palestin yang mementingkan pendidikan.Kesungguhannya untuk mendekati generasi muda turut dilihat melalui pendekatan modennya terhadap pelbagai perkara termasuk menunjukkan minat terhadap hiburan - sesuatu yang kita tidak boleh nafikan cukup dekat di hati golongan berkenaan.Malah, ini jelas dilihat ketika menyampaikan ucapannya pada konvokesyen khas itu, apabila Permaisuri Rania menyatakan beliau mungkin tidak boleh menyanyi sehebat Ayu (pemenang program reality One in A Million), tetapi sambutan hebat yang diterimanya di universiti tertua Malaysia itu membuatkan beliau berasa seperti ’satu dalam sejuta’.Mungkin ada yang tertanya-tanya apa perlunya baginda menyebut perbandingan berkenaan, apatah pula apabila Permaisuri Rania turut menyebut mengenai Akademi Fantasia dalam ucapannya. Namun, di sebalik melihat secara luaran bahawa dua program seumpama itu cukup popular di kalangan generasi muda bukan saja di Malaysia bahkan juga di seluruh dunia, mungkin apa yang hendak disampaikan baginda ialah dalam era yang mana maklumat boleh diterima tanpa sempadan, semua pihak perlu turut berubah seiring dengan perkembangan semasa.Baginda berkata, bukan saja pemikiran perlu berubah, bahkan masyarakat juga perlu bersedia menghadapi cabaran era globalisasi dan cara bagaimana kita menangani perkembangan itu ialah dengan mengawalnya.Projek terbaru baginda, siaran YouTube yang dilancarkan Mac lalu, dilihat antara kegiatan terkini beliau menghapuskan pandangan sterotaip masyarakat Barat terhadap Islam menerusi saluran yang cukup dekat di kalangan generasi muda.Latar belakangnya yang berpendidikan turut menyaksikan baginda meletakkan keutamaan kepada pendidikan bagi kanak-kanak. Bagi meningkatkan lagi tahap pendidikan di Jordan, Permaisuri Rania dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Jordan mewujudkan Anugerah Guru pada Oktober 2005 dengan harapan dapat mendorong guru di negara itu untuk berkhidmat dengan cemerlang.Tahun lalu, baginda menubuhkan muzium pertama bagi kanak-kanak di Amman bertujuan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan kanak-kanak dan keluarganya. Dekatnya generasi muda di hati permaisuri moden itu menyebabkan baginda tampil dengan program Madrasati (Sekolah Saya), satu inisiatif untuk membantu sekolah yang memerlukan bantuan kelengkapan. Fasa pertama inisiatif itu dilancarkan bulan lalu membabitkan pembinaan semula infrastruktur 500 sekolah di sekitar Jordan

===============================================================


INFO: Permaisuri Rania Al Abdullah


Dilahirkan di Kuwait dilahirkan pada 31 Ogos 1970.Baginda menamatkan persekolahan peringkat rendah dan menengah di Kuwait.Memperoleh Ijazah Sarjana Muda alam Pentadbiran Perniagaan daripada Universiti Amerika
di Kaherah pada 1991.Selepas tamat pengajian, baginda kembali ke Jordan dan menceburi bidang perbankan. Baginda kemudian bekerja dalam bidang teknologi Maklumat.Berkahwin dengan Raja Abdullah II (ketika itu Putera Abdullah) pada 1993 dan kini mempunyai empat cahaya mata.

..SaMbungan KisaH HassaN al-BaNna


Pengurusan Jenazah (part paling menyayat hati)


Pada pukul satu pagi pihak polis menyampaikan berita kematian kepada ayah Hasan al-Banna dengan dua pilihan: Pihak polis akan menghantarkan jenazah ke rumahnya untuk beliau menjalankan urusan pengebumian pada jam sembilan pagi tanpa sebarang perhimpunanj, jika tidak menerima tawaran pertama itu, pihak polis sendiri terpaksa membawa jenazah dari hospital ke kubur tanpa beliau melihat jenazah anaknya itu.Ayah Hasan al Banna menerima pilihan yang pertama. Sebelum fajar menyingsing, jenazah as-Syahid dibawa ke rumahnya di Hilmiah al-Jadid dengan sebuah kereta yang dikawal rapi oleh polis yang lengkap bersenjata. Di sekitar rumahnya juga terdapat polis dan tentera berkawal dengan rapi. Mereka tidak membenarkan sesiapa pun menghampiri kawasan tersebut. Jenazah Almarhum dibawa masuk ke rumahnya secara tidak ada orang yang melihatnya dan tidak ada yang mengetahui masa ketibaannya.Sheikh Ahmad Abdur Rahman, ayah Hasan al-Banna yang sudah berusia lebih 90 tahun itu dengan penuh kesabaran memandikan dan mengapankan jenazah anaknya yang baru berusia 43 tahun itu seorang diri. Setelah diletakkan ke atas pengusung, beliau memohon pihak polis mencari beberapa orang untuk mengusungnya. Tetapi pihak polis ruenjawab, biarkanlah orang-orang perempuan tolong mengusungnya.Polis tidak membenarkan sesiapa datang ke rumah tersebut untuk mengucapkan takziah dan tidak dibenarkan membaca al-Quran. Ayah Hasan al-Banna tidak dapat berbuat apa apa lagi. Beliau dengan tiga orang perempuan terpaksa mengusung anaknya itu menuju ke Masjid al-Qaisun untuk disembahyangkan. Pihak polis lebih dahulu telah pergi ke masjid memerintah orang-orang yang ada di situ supaya meninggalkan masjid. Sheikh Abdur Rahman seorang diri menunaikan solat jenazah ke atas anaknya itu. Kemudian mereka meneruskan pengusungannya menuju ke perkuburan untuk disemadikan jenazah Almarhum.Pada waktu itu usia Hassan Al-Banna baru mencecah 43 tahun. Anak bongsunya telah dilahirkan pada hari yang sama isteri Hassan Al-Barma menamakannya "Esteshhaad" yang bermaksud syahid.Pembunuhan Hassan al-Banna adalah satu perancangan pihak istana dengan arahan Raja Farouk dan Perdana Menterinya Ibrahim Abdul Hadi. Sebab itulah tidak ada sebarang tindakan ke atas penjenayah dan orang yang terlibat.
Kes pembunuhan ini walaupun telah dibawa ke mahkamah beberapa kali, tetapi telah ditangguhkan. Pertama kali dibawa pada masa pernerintahan Perdana Menteri Ibrahim Abdul Hadi. Kedua, pada masa pernerintahan Perdana Menteri Husin Sari. Ketiga, pada zaman pernerintahan Perdana Menteri Mustafa al Nahhas Basya.Pada 23 Julai 1952 satu revolusi telah tercetus. Raja Farouk terpaksa turun dari singgahsananya. Berikutan itu, kes ini dibuka semula. Penjenayah ditangkap dan pada 2 Ogos 1954, Koperal Ahmad Husin Jad dikenakan hukuman penjara seumur hidup dengan kerja berat.Pemandu kereta, Sarjan Major Muhammad Mahfuz Muhammad dikenakan hukuman penjara 15 tahun dengan kerja berat. Major Muhammad al Jazzar dikenakan hukuman satu tahun penjara dengan kerja berat.Sejak pembunuhan terhadap Hassan al Banna, ramai pendukung Ikhwan Muslimin yang telah ditindas dan dizalimi. Namun tindakan tindakan tersebut menyebabkan pertubuhan itu bukan sahaja semakin bertambah kuat di Mesir, malah telah mengembangkan sayapnya di negara-negara Arab. Kebangkitan Islam yang berlaku di negara Arab pada hari ini sebenarnya secara tidak langsung bertitik tolak dari Gerakan Ikhwan Muslimin,Tegasnya, Hasan al-Banna merupakan seorang pejuang yang gigih dan berani, berjaya menyedarkan masyarakat dengan fikrah dan pendekatan barunya dalam gerakan dakwah dan manhaj tarbiahnya yang syumul. Walaupun beliau telah pergi menemui Ilahi, namun fikiran dan gerak kerjanya masih menjadi rujukan dan pegangan pejuang pejuang dan harakah Islamiah pada hari ini.


Sumber : Majalah I, April 2003

Friday, November 14, 2008

haL tadRi?Sejarah Hassan Al Banna Hassan Al Banna :

Semarak Perjuangannya Masih Terasa Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama dan jasa yang ditaburkan. Inilah yang dapat diperkatakan mengenai keperibadian tokoh pada kali ini iaitu As Syahid Imam hassan Al Banna. Walaupun telah 54 tahun Almarhum meninggalkan kita semua, namun perjuangan dan kegigihannya dalam menegakkan kembali Islam di bumi Mesir tetap kukuh bersemadi dalarn hati sanubari masyarakat Islam hingga ke hari ini.

Tanggal 12 Februari 1949 meninggalkan sejarah hitam dan pilu bagi masyarakat Islam khususnya pejuang-pejuang agama. Pada tarikh itu dunia Islam kehilangan seorang ulama dan mujahid yang menjadi pelopor dalam mengembalikan kegemilangan Islam ke kemuncaknya. Pemergiannya yang tidak diduga merupakan suatu pembunuhan kejam hasil konspirasi musuh-musuh Islam yang berselindung di sebalik Raja Farok, pemerintah Mesir pada ketika itu.Imam Hassan Al Banna telah dilahirkan pada Oktober 1906 di desa al Mahmudiya yang terletak di daerah al Bahriyyah, Iskandariah, Mesir. Beliau berasal dari sebuah keluarga Ulama yang dihormati dan terkenal kerana begitu kuat mentaati ajaran dan nilai-nilai Islam. Mujahid Islam ini dibesarkan dalam suasana keluarga yang merendah diri dan hidup dalam keadaan yaug serba sederhana.Hassan al Banna merupakani anak sulung daripada lima beradik. Ayahnya, Syeikh Ahmad ibn Abd al Rahman al-Banna. adalah seorang ulama, imam, guru dan pengarang beberapa buah kitab hadis dan fikah perundangan Islam, yang berkelulusan dari Universiti Al Azhar Mesir. Beliau dikenali sebagai seorang yang bersopan santun, pemurah, merendah diri dan tingkah laku yang menarik. Namun beliau hanya bekerja sebagai pembaik jam di desa al Mahmudiya untuk menyara keluarganya. Masa yang selebihnya digunakann untuk mengkaji, menyelidik dan mengajar ilmu-ilmu agama seperti tafsir al Quran dan hadis kepada penduduk tempatan.Sebagai seorang ulama, Sheikh Ahmed Abdu Rahman al Banna mempunyai perpustakaan yang agak besar di rumahnya. Beliau menghabiskan sebahagian masanya mempelajari Sunnah Rasulullah dan membincangkannya dengan rakan-rakan di kedai dan di rumah. Hassan al-Banna juga sering menghadiri dan mengambil bahagian dalarn perbincangan tersebut. Pertemuan ini memberi kesan yang mendalam kepada pemikiran, wawasan dan yang penting perwatakannya. Ketokohan, keilmuan dan keperibadian Syeikh Ahmad al Banna diwarisi oleh Hassan al Banna.

Sifat kepimpinan Hassan al Banna terserlah sejak beliau masih di sekolah rendah. Beliau menjadi pernimpin Badan Latihan Akhlak dan Jemaah al-Suluka al-akhlaqi yang dikelolakan oleh gurunya di sekolah. Pada peringkat ini beliau telah menghadiri majlis-majlis zikir yang diadakan oleh sebuah pertubuhan sufi, al-lkhwan al- Hasafiyah. Melalui pertubuhan ini beliau berkenalan dengan Ahmad al-Sakri yang kemudiannya memainkan peranan penting dalarn penubuhan Ikhwam MusliminKeluarga Hassan Al- Banna begitu tegas dalam mendidik anak-anak berdasarkan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan beliau telah menghafaz Quran dalam usia yang begitu muda dan telah memasuki Pusat Latihan Perguruan. Selepas tiga tahun di sana beliau mendapat tempat pertama dalam peperiksaan akhir. Beliau telah memasuki Darul Ulum di Kaherah pada awal usia 16 tahun kerana kebijaksanaan dan ilmu pengetahuannya yang luas.Semasa di Kaherah, Hassan al Banna terdedah dengan pergolakan parti politik dan aliran-aliran menentang Islam yang dicetuskan oleh gerakan Kamal Ataturk. Parti-parti politik, kumpulan-kumpulan sasterawan dan pertubuhan-pertubuhan sosial sekular kebanyakannya bertujuan melemahkan pengaruh Islam. Beliau kemudian menganggotai pertubuhan Jamaitul Makram a;-Akhlaq yang giat mengadakan ceramah-ceramah Islam. Melalui pertubuhan ini, Hassan al-Banna dan rakan-rakannya menjalankan dakwah ke serata pelosok tempat, di kedai-kedai kopi dan tempat perhimpunan orang ramai.Pada peringkat inilah beliau bertemu dan mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh Islam terkenal seperti Muhibbuddin al-Khatib, Muhammad Rashid Reda, Farid Wajdi dan lain-lain..Menubuhkan lkhwan MuslimPada Mac 1928, dalam usia 23 tahun, Hassan al-Banna beserta adik dan lima orang sahabatnya berkumpul di rumahnya dan bersumpah untuk hidup dan mati kerana Islam. Di rumah itu jemaah Ikhwan Muslimin telah ditubuhkan. Pada ketika itu beliau baru mendapat ijazah dari Darul Ulum serta berkhidmat sebagai guru bahasa Arab di salah sebuah sekolah di bandar Ismailiyah.Ketika ditanya mengapa beliau melibatkan diri dalam kerja kerja dakwah, Hassan al Banna dengan tegas menjawab, ia hanya Allah yang tahu berapa malam kita menghabiskan masa untuk memikirkan masalah Ummah, pada peringkat mana mereka telah melaluinya dan kesakitan dan keperitan yang telah mereka lalui. Dan kita merenung sumpahan yang dikenakan atas kesakitan yang dilalui oleh Ummah. Kesukaran dan kepahitan yang dilalui oleh mereka mungkin berakhir dengan munajat dari kita sernua.Setelah berkhidmat selarna 19 (tahun dalam bidang perguruan, beliau meletakkan jawatan pada tahun 1946 untuk menyusun kegiatan dakwah yang berkesan dalam masyarakat di bandar. Pengalaman ahli jemaah yang dikumpulkan sekian lama menjadikan Ikhwan Muslimin sebuah gerakan yang berpengaruh.Di dalam buku "Letter To A Muslim Student" (FOSIS,1995) kedinamikan Ikhwan Muslimin dijelaskan: Pencapaian Hassan al Banna yang paling membanggakan ialah kernampuannya membangunkan organisasi yang canggih dan berjaya menterjemahkan wawasannya dalam kehidupan sebenar. Ikhwan bukan sekadar pertubuhan yang berasaskan sosial, politik atau kumpulan agarria tetapi lebih dari itu.Menurut Dr. Muhammad Karnal khalifah, Pensyarah di Universiti Cairo melalui mukadimah buku Ikhwan Muslimin dan Masyarakat Mesir, kemunculan HassanAl Banna yang mendapat inspirasi dari Jamaluddin Al Afghani dan Muhammad Abduh, serta menjalani aliran rakyat melahirkan golongan mukmin yang sebenar-benarnya melalui pengajian dan pembelajaran untuk menyebarkan akidah yang sahih, kefahaman yang betul dan menyeluruh tentang Islam dan sistemnya. Beliau berjuang bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita tersebut. Usaha beliau ini amat dikagumi masyarakat Mesir sehingga Islam kembali kepada kedudukan yang sewajarnya dalam masyarakat.Dalam usia yang muda, Hassan al-Banna dikagumi kerana penyampaiannya yang jelas dan terang apabila menyampaikan khutbah di masjid. Beliau dapat meyakinkan para pendengar dengan kebenaran yang dibawa, matlamat dan keikhlasannya. Beliau mampu meyakinkan golongan intelektual dan orang biasa.Berdasarkan kepimpinannya, Hassan al Banna adalah pemimpin yang bijak mengatur organisasi. Ikhwan Muslimin disusun dalam tiga peringkat iaitu memperkenalkan Ikhwan dan menyebarkan dakwah asas melalui ceramah serta kegiatan kebajikan. Kemudian membentuk keperibadian anggota agar bersedia menjalani jihad, seterusnya melaksanakan cita cita perjuangan dengan tegas.lkhwan Muslimin berjaya menjadi sebuah gerakan yang menggegarkan Mesir terutama selepas Perang Dunia Kedua apabila pertubuhan ini turut bertanding dalam perebutan kuasa politik. Para penentangnya menyifatkan Ikhwan Muslimin sebagai negara di dalam negara. Sehingga tahun 1934, Ikhwan telah menubuhkan lebih 50 cawangannya di Mesir. Pertubuhan ini telah menubuhkan beberapa buah sekolah, masjid dan kilang. Pada penghujung Perang Dunia Kedua, lkhwan mempunyai lebih setengah juta pekerja yang aktif dan setengah juta penyokong (sesetengah sumber menyebut sekitar 3 juta). Lebih 3000 cawangan kesernuanya telah wujud di Mesir dan 50 di Sudan dihasil-kerja Ikhwan yang melangkaui batas negara.Dalam satu jawapan yang diberikan oleh wartawan barat terhadap dirinya yang bertanyakan siapakah dia, Hassan Al Banna menjawab, saya adalah pelancong yang mencari kebenaran, dan insan yang mencari erti kemanusiaan di kalangan manusia, dan warganegara yang inginkan kemuliaan, kebebasan, kestabilan, hidup yang baik untuk negara dan berjuang untuk menaikkan Islam.Malah, kerajaan British telah menjemput Hassan al Banna ke kedutaan mereka untuk minum teh. Beliau dipuji kerana perwatakannya yang baik, kerja-kerja kebajikannya untuk membantu anak-anak yatim dan janda. Malah pegawai atasan British menjelaskan bahawa dunia sangat fragile dan Mesir perlu dibangunkan sebagai negara yang moden dan makmur.Pengharaman Ikhwan Muslimin dan Pembunuhan Hassan AI-BannaPengaruh Ikhwan Muslimin yang kuat amat dikhuatiri oleh Kerajaan Mesir di bawah Noqrashi Pasha dari Parti al-Safdi.

Pada 8 November 1948 Beliau telah mengharamkan Ikhwan Muslimin atas tuduhan merancang satu pemberontakan untuk menjatuhkan kerajaan. Sumbangan Ikhwan Muslimin menghantar beribu ribu orang pejuang dalam perang menghadapi Israel seolah olah dinafikan. Kesemua cawangannya yang berjumlah lebih 3000 diarahkan supaya dibubarkan. Sekiranya masih beroperasi, mereka akan dikira sebagai pertubuhan haram, pelampau dan pengganas. Unit-unit tentera Mesir dan tentera Ikhwan Muslimin yang berjuang di Palestine dipanggil balik. Berbagai-bagai tuduhan dan fitnah dilemparkan terhadap Ikhwan Muslimin. Anggota-anggotanya ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, di seksa dengan teruk, malah ada yang dibunuh. Apabila seorang wartawan bertanyakan Hassan al-Banna tentang pengharaman itu, beliau menjawab, apabila kata-kata diharamkan, maka tanganlah yang akan menggerakkannya. Begitu mendalam kata katanya.Tidak lama kemudian Perdana Menteri Mesir telah dibunuh dan Gerakan Ikhwan telah dipersalahkan atas kejadian itu. Pada bulan yang berikutnya harta benda pergerakan itu telah dirampas dan beribu ribu orang beliau telah disumbatkan ke dalam penjara.Dengan alasan untuk mengendurkan (mengurangkan) ketegangan (konflik) antara Ikhwan Muslimin dan kerajaan, pihak kerajaan menjemput Hassan al-Banna untuk berunding bertempat di Pejabat Jam'iyyah al-Syubban al Muslimin. Sebenarnya jernputan itu hanyalah sebagai helah untuk membunuh beliau.Pada 12 Februari 1949 jam 5 petang, Hasan al Banna bersama iparnya Abdul Karim Mansur, seorang peguam, suami kepada adik perempuannya berada di pejabat tersebut. Mereka menunggu Menteri Zaki Ali Basya yang dikatakan mewakili kerajaan untuk berunding, tetapi malangnya Zaki Ali Basya tidak kunjung tiba.Akhirnya setelah selesai menunaikan solat Isyak mereka memanggil teksi untuk pulang. Ketika baru sahaja menaiki teksi yang dipanggil, dua orang yang tidak dikenali menerpa ke arah teksi dan salah seorang daripada mereka terus melepaskan tembakan pistol. Mereka berdua terkena ternbakan itu. Iparnya itu tidak dapat bergerak akibat terkena tembakan tersebut. Walaupun terkena tujuh tembakan, Hasan al-Banna masih mampu berjalan masuk semula ke pejabat Jam'iyyah al Syubban al-Muslimin memanggil ambulans untuk membawa mereka ke hospital.Setibanya di hospital Qasral 'Aini, mereka dikawal rapi oleh Jeneral Muhammad al-Jazzar dan tidak membenarkan sebarang rawatan diberikan kepada Hasan al Banna. Pada pukul 12.50 tengah malam, Hasan al-Banna menghembuskan nafas yang terakhir akibat tumpahan darah yang banyak.
bersambung....

Sumber : Majalah I, April 2003

6 caRa memBuat da'ie diSukaI


"dipetik dari modul fasi tamrin naqibat 2008"

1..berikan perhatian yang ikhlas pada orang lain


2..tersenYum..


2..Ingatlah bahawa sesuatu perkara bagi seseorang itu adalah sesuatu yang indah dan amat penting bunyinya dalam mana-mana bahasa..


3..jadilah seorang pendengar yang baik doronglah mad’u bercakap tentang diri mereka [bukan semua sekali dalam satu usrah tetapi sikit demi sikit setiap kali usrah]


4..perkatakanlah tentang sesuatu yang digemari oleh orang lain..

5..buatlah agar orang lain berasa penting dan lakukanlah secara ikhlas..LILLAHI TAALA...Designed by: id_humaira@yahoo.com

Sunday, October 26, 2008

.:SaLaM iMtIhAn:.


assalamualaikum..
salam imtihan kepada adik-adik...nampaknya masing-masing sedang sibuk mengulangkaji pelajaran sebelum menghadapi imtihan....ketika inilah ramai yang mula bangun malam ingatkan allah dan sibuk mengerjakan solat sunat hajat..padahal sebelum ini ramai yang lupa padaNya.. harapan ana agar biarlah kita sebagai pelajar mmp bukanlah daripada golongan yang sebegitu yang apabila terdesak barulah ingat nak mencari memohon padaNya..harap-harapnya biarlah kita istiQamah sepanjang tahun..
akhir kalam seMoga adik-adik terus berusaha untuk melakar kejayaan supaya nama mmp seterusnya martabat ISLAM terus gah dimata dunia
MAATTAUFIQ WANNAJAH FIL IMTIHAN

Wednesday, October 1, 2008

.:Aidilfitri - Hari Kemenangan & Kesyukuran:.

KEDATANGAN satu Syawal adalah saat yang dinanti-nantikan oleh umat Islam setelah sebulan melalui ujian Allah s.w.t. Melalui segala rintangan agar dapat merasai keperitan hidup insan yang kurang bernasib baik. Dan satu Syawal adalah natijah untuk kita mela-hirkan kesyukuran di atas segala kesem-pumaan melalui ujian Allah itu.

Elok diterangkan serba sedikit sejarah bermulanya hari raya dalam syariat Islam sebelum membicarakan tata susila amalan menghidupkan Aidilfitri ini.

Mengikut catatan yang muktabar, hari raya yang kita raikan kini telah disyariat-kan oleh Islam secara sempurna sejak tahun kedua hijrah Rasulullah s.a.w ke Madinah Al-Munawarah.

Di peringkat awal kedatangan Islam, masyarakat ketika itu sama ada sudah memeluk Islam atau tidak mempunyai hari perayaan dan kebesaran yang dinamakan "nairuuz" dan "mahrajan". Kedua-dua hari perayaan ini disambut dengan mengadakan majlis suka ria.

Rasulullah s.a.w sebagai pemimpin agung dan pembawa rahmat sekelian alam tidak mengambil tindakan yang boleh menyinggung perasaan mana-mana pihak untuk mengubah tradisi ini. Baginda sebaliknya melakukan penelitian dan kemudian bersabda:

"Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kaum itu dengan dua hari raya yang lebih baik dan kedua-duanya itu ialah hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha."

Masyarakat ketika itu tidak membantah apa yang disarankan oleh Rasulullah s.a.w dengan sabdanya itu.

Puasa bulan Ramadhan tahun ini sudah berakhir setelah mental dan fizikal kita dilatih selama sebulan dan seperti biasa berakhir apabila Aidilfitri menjelang tiba. Pengakhiran ini bermakna bermulalah kembali gelanggang perjuangan yang amat berat untuk mengatasi dan mengendalikan hawa nafsu yang menjadi sumber kebinasaan manusia.

Setelah menjalani ujian dan cubaan sepanjang bulan Ramadhan maka sudah sewajarnya kita menyambut ketibaan hari raya dengan penuh gembira sebagai tanda kemenangan dan kesyukuran.Bagi orang yang telah berjaya menjalani ujian di bulan Ramadhan, Syawal adalah detik kembali kepada asal fitrah tanpa sebarang dosa dan noda.

Oleh sebab itulah apabila fajar Syawal menjelang setiap muslim disunatkan menyiapkan diri pada awal pagi untuk merayakan Aidilfitri dengan gembira tetapi tidaklah berlebihan.Hari raya disambut dengan membe-sarkan Allah s.w.t dengan cara mengucap takbir dan tahmid dari malam hari raya hinggalah di pagi Syawal esok harinya sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri.

Zakat fitrah yang diwajibkan ke atas setiap umat Islam seboleh-bolehnya hendaklah disampaikan kepada fakir miskin sebelum hari raya agar mereka dapat bersama-sama saudara Islam yang lain menyambut hari kebesaran ini dengan penuh bermakna. Islam tidak mahu di hari bahagia ini ada insan lain yang kelaparan atau kekurangan makanan sementara golongan berada bergembira dalam keadaan mewah dan bermegah-megah dengan kumpulan elit mereka.

Sunday, September 28, 2008

saLam LeBaRan

selamat hari raya aildilfitri

daripada kami BE,EXCO,MANTAN BE,MANTAN EXCO BADATI

kepada semua ajk badati,mantan ajk badati n semua pengunjung blog ini

minal aa'idin wal faizin kullu am wa antum bikhair

mohon ampun dan maaf

jika ada silap dan salah sesungguhnya memaafkan itu lebih mendekatkan kepada ketaqwaan

[surah al-baQarah]

Saturday, August 23, 2008

salam ramadhan daripada kami ajk, exco,badan eksekutif dan mantan exco BADATI kepada semua umat islam umumnya dan kepada semua pengunjung blog ini khasnya..semoga ramadhan kali ini kita dapat mengisinya sebaik mungkin dan jadikan ia terbaik dari sebelum ini..ameen
.:kedaTanganMu diNanTI peMerGIANMu ditaNgisi:.


"bulan ramadhan

bulan berkat

bulan rahmat dan bulan utama

pahala digandakan doa diterima bulan lailatul qadar yang istimewa"


Bulan Ramadhan bulan berganda. Setiap apa saja yang dilakukan akan mendapat balasan berganda. Malahan nafsu kita juga turut berganda walaupun pada bulan ini syaitan dirantai oleh Allah. Ini adalah kerana nafsu telah bertapak di hati dan bermaharajalela.

adakah kita sedar ?
Apabila kita membuat kesilapan kita sering menyalahkan syaitan dan iblis yang menggoda kita. Tetapi mengapakah kesilapan yang sama turut berlaku dalam bulan Ramadhan? Adakah rantai-rantai yang membelit kaki-kaki syaitan itu terlalu panjang hingga dapat memberi 'petunjuk' kepada kita?
Sabda Rasulullah saw.:
"Apabila datang bulan Ramadhan, dibukakan pintu langit dan ditutup pintu neraka serta dibelenggu segala syaitan."

Semoga dengan keberkatan Ramadhan ini kita akan dapat menggilap kembali hati kita yang pudar dan melumpuhkan nafsu-nafsu hitam yang bertahta di hati kita selama ini. Oleh itu, inilah masa yang perlu digunakan sebaik mungkin untuk mendidik kembali nafsu kita yang selama ini dikongkong oleh syaitan. Berpuasa bukanlah sekadar berlapar semata-mata. Tetapi puasa adalah berlapar di samping mendidik nafsu dan peribadi manusia. Ini adalah jihad yang maha besar yang perlu dihadapi oleh setiap umat Islam.
Nabi Muhammad saw pernah bersabda:
"Berjihadlah kamu dengan lapar dan dahaga kerana pahalanya seperti pahala mujahid di jalan Allah (fi sabilillah) dan sesungguhnya tiada amalan yang lebih diperkenankan oleh Allah selain menahan lapar dan dahaga"

Bulan Ramadhan ini adalah anugerah Allah sebagai lambang kasih sayang kepada hamba-hamba Nya. Allah tidak mensia-siakan keletihan umatnya yang berpuasa hinggakan tidur di waktu siang juga diberikan pahala. Begitu besarnya kasih sayang Allah pada kita. Oleh itu marilah bersama-sama kita menilai diri kita. Semoga tahun ini amalan kita akan semakin bertambah dan sempurna perlaksanaannya. Insya Allah. Janganlah kita termasuk dalam golongan yang menganiayai diri
sendiri.
Sabda Rasulullah saw:
"Barangsiapa yang mendirikan Ramadhan dengan penuh keimanan nescaya diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu"


Tuesday, August 19, 2008assalamualaikum buat semua pengunjung blog ini nampaknya alhamdulillah allah memberi kelapangan kepada ana untuk menulis .. agak lama ana tidak post karya untuk mengisi ruangan tazkirah..insya allah selepas ini ana mungkin akan cuba mencari kelapangan.. bukan apa internet di kawasan ana belajar agak slow walaupun wireless hanya disatu dua tempat jer yang dapat..pape pun k.nis dan k.fatimah akan cuba memastikan blog ini terus “HIDUP”..Insya-allah..sebarang idea atau karya bolehlah dihantar terus ke e-mail k.nis sendiri id_humaira@yahoo.com atau badati_mmp@yahoo.com ..

p/s: rindu la kat adik2 ajk ,exco n mantan b.e badati..jangan lupakan ana di sini ye!

.:seCanGkir CoRetan:.

kedatanganmu
ku sambut dengan tangan terbuka
namun
berat jua hatiku
membiarkan rejab berlalu
kerna secangkir kudrat tiada mampu
mengisi ia sebaik mungkin

kali ini
aku memegang keazaman
melayarkan masaku untukmu..
syaaban
kan ku membelaimu penuh keimanan

kalaku keasyikan
mendambakan kemuliaan
terpancar sinar rembulan
suatu kemuliaan ..
BARAKAH RAMADHAN

kali ini sekali lagi
aku menanam keazaman
mengisimu dengan keimanan
kala aku keasyikan
memelukmu dengan ketaqwaan
terdengar takbir memuji tuhan
suatu kemenangan
SYAWAL bertandang

..isnin..
=28 ogos 2006=
..9.00 pagi..
written by:
==id_humaira@yahoo.com==

.:sYaaBan:.


PeNdahuluan
Erti Syaaban ialah berpecah-pecah atau berpuak-puak. Masyarakat Quraiysh pada waktu itu terpaksa berpecah kepada beberapa kumpulan untuk mencari sumber air di padang pasir.
Dan apabila Rasulullah SAW datang, beliau mengekalkan nama itu sehinggalah sekarang. Rasulullah SAW telah menyebut tentang pelbagai kelebihan bulan Syaaban dalam hadis-hadisnya. Diantara hadis yang paling masyhur ialah; Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya,
“Tahukah kamu sekelian mengapa dinamakan dengan bulan Syaaban?” Para sahabat menjawab, “Allah dan RasulNya lebih mengetahui” Sabda Rasulullah SAW, “Kerana dalam bulan itu berkembanglah kebaikan yang banyak sekali.” (Dipetik dari kitab Raudatul Ulama).


Fadhilat Syaaban

Bulan Syaaban merupakan bulan kedua selepas Rejab yang penuh dengan keberkatan. Sebahagian ahli hikmah menyatakan bahawa sesungguhnya bulan Rejab adalah kesempatan untuk meminta ampun dari segala dosa, pada bulan Syaaban adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dari segala macam cela dan pada bulan Ramadhan adalah masa untuk menerangkan hati dan jiwa.
Di antara amalan-amalan yang digalakkan pada bulan Syaaban adalah:
Memperbanyakkan puasa sunat Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu bahawa Rasulullah SAW. lebih gemar untuk berpuasa sunat dalam bulan Syaaban berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Justeru itu adalah patut bagi kita selaku umat Baginda mencontohinya dalam memperbanyakkan puasa sunat bagi menyemarak dan mengagungkan bulan Syaaban ini. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada menyebut sebuah hadis yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW. bersabda yang maksudnya: "Barangsiapa berpuasa tiga hari pada permulaan Syaaban dan tiga hari pada pertengahan Syaaban dan tiga hari pada akhir Syaaban, maka Allah Taala mencatat untuknya pahala seperti pahala tujuh puluh nabi dan seperti orang-orang yang beribadat kepada Allah Taala selama tujuh puluh tahun dan apabila dia mati pada tahun itu maka dia seperti orang yang mati syahid."
Memperbanyak doa, zikir dan berselawat kepada Rasulullah S.A.W. Sabda Rasulullah S.A.W.: "Barangsiapa yang mengagungkan bulan Syaaban, bertaqwa kepada Allah, taat kepada-Nya serta menahan diri dari perbuatan maksiat, maka Allah Taala mengampuni semua dosanya dan menyelamatkannya di dalam tahun itu dari segala macam bencana dan penyakit." (Dipetik dari kitab Zubdatul Wa'izhin)
Bertaubat Diriwayatkan dari Umamah Al Bahili Radiallahuanhu, dia berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda yang maksudnya: "Manakala masuk bulan Syaaban, sukacitalah dirimu dan perbaiki niatmu."

Thursday, August 7, 2008

.::Majlis Wada' & Jamuan::.

-klik utk lihat gambar2-

Location : Dewan Utama, Maahad Muhammadi (P)

Date : 6 Ogos 2008 bersamaan 4 Sya'ban 1429H

Day : Rabu

Saturday, July 19, 2008

.::Rehlah Badati 2008::.

-klik utk lihat gambar2-

Rehlah Badati 2008 telah diadakan pada hari Jumaat bertarikh 18 Julai 2008 bersamaan 15 Rejab 1429H. Rehlah pada tahun ini telah diadakan di Sri Aur, Bachok, Kelantan dengan membawakan tema "Jauh Perjalanan, Luas Pemandangan, Timba Pengalaman". Pada malam hari 17 Julai 2008, exco & ajk badati telah berkumpul untuk menjayakan Malam Kebudayaan & Kesenian Islam serta bersama-sama mengikuti Qiamullail agar segala perancangan berjalan lancar dalam keberkatan Allah SWT..

Wednesday, July 2, 2008

Friday, June 20, 2008

.::Qiamullail Badati::.-klik utk lihat gambar2-


Qiamullail Badati ini telah dibuat pada 19 Jun 2008 bertujuan untuk merapatkan & mengeratkan hubungan silaturrahim antara exco & ajk Badati melalui Qiamullail yang dilakukan secara bersama selain memberi pendedahan kepada ajk tentang Kertas Kerja program & mempraktikkan cara membentangkan sesuatu kertas kerja. Ajk juga didedahkan tentang cara yang betul dalam pengendalian sesuatu program. Kepentingan berjemaah juga ditekankan agar semua ahli badati mengetahui pentingnya sesuatu jemaah untuk membentuk kekuatan & keberkesanan dakwah di sekolah.

Monday, June 16, 2008

=1o saHaBAT YG DIjANJIKAN sYURGa..=

MEREKA YANG DIJANJIKAN SYURGA OLEH ALLAH TA’ALA

Mereka yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta’ala dikenali menurut B. Arab sebagai “ المبشَرين بالجنَة " “ ~ Al-Mubashharin Bil Jannah . Manakala yang dimaksudkan oleh para ulama’ sebagai mereka yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta’ala ialah golongan manusia yang dijamin oleh Allah Ta’ala dengan syurga, yang mana berita gembira itu disampaikan melalui lisan Baginda Rasulullah s.a.w , samada ianya berbentuk Al-quran Al-Karim , ataupun Hadist An-Nabawi.


Golongan yang dijanjikan Allah Ta’ala dengan syurga ini sebenarnya ramai, bukan setakat 10 orang sahaja – sebagai mana yang difahami oleh sebahagian muslimin iaitu golongan yang berusaha berhempas-pulas menjaga keimanan mereka ( aqidah ) mereka dan sentiasa mentaati Allah Ta’ala. Hal ini diceritakan oleh Allah Ta’ala di dalam Al-Quran Al-Karim itu sendiri di antaranya ;

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

[ Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata: "Inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu"; dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya), dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. ( Ayat 25 , Surah Al-Baqarah )


إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

[Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa (dengan memberi ilham): "Janganlah kamu bimbang (dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu) dan janganlah kamu berdukacita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu.
( Ayat 30 , Surah Al-Fussilat )

Mereka yang dijanjikan dengan syurga ini juga ada berbagai-bagai jenis martabatnya , ada yang diazab terlebih dahulu di dalam neraka – mengikut kadar dosa-dosa yang dimilikinya – dan kemudiannya dimasukkan ke dalam syurga.

Ada pula yang masuk ke dalam neraka sebentar , kemudian dimasukkan ke dalam syurga.

Dan ada pula yang masuk ke dalam syurga terus tanpa dihisab, iaitu di padang mahsyar – dengan melalui proses yang amat sukar seperti ke sana-sini demi mencari Para Anbiya’ a.s yang boleh memberikan mereka syafaat.

Ada pula yang masuk ke dalam syurga secara “ berterbangan terus ke dalam syurga “ iaitu bagi para syuhadak ( orang-orang yang mati syahid di dalam memperjuangkan Islam ) .

Pendek kata : Semua orang Islam, sebanyak mana pun dosanya – selagi dia tidak menyekutukan Allah Ta’ala – maka mereka berpeluang untuk masuk ke dalam syurga jua akhirnya !.

SIAPAKAH PULA 10 ORANG SAHABAT YANG DIJANJIKAN SYURGA ITU ? DAN KALAU BENARLAH YANG DIJANJIKAN MASUK SYURGA ITU BUKAN SEKADAR 10 ORANG ITU SAHAJA ,
MAKA KENAPAKAH YANG SELAIN 10 ORANG ITU TIDAK TERKENAL ?

Jawapannya : 10 ORANG YANG DIJANJIKAN SYURGA ini lebih terkenal daripada selain mereka kerana ianya merupakan para sahabat ( r.a ) yang amat terkenal ( popular ) dan satu lagi, ianya diriwayatkan oleh hadis yang menyenaraikan nama-nama mereka secara sekelompok ( 10 orang sekaligus ), berbeza pula dengan selain mereka – yang juga dijanjikan syurga – akan tetapi , nama-nama para sahabat (r.a) selain mereka itu disebut secara berasingan oleh Rasulullah s.a.w , bukannya disebut secara sekaligus @ sekolompok sebagaimana 10 orang yang dijanjikan memasuki syurga. Dan kebanyakan mereka yang dijanjikan dengan syurga adalah Generasi Pertama Islam , iaitu para sahabat (ra) yang telah banyak berkorban untuk mengembangkan dan mempertahankan agama Allah Ta’ala ini !.

10 Orang yang dijanjikan syurga sebagaimana disebut secara sekaligus oleh Baginda Rasulullah s.a.w ialah sebagaimana hadis berikut :


عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ فِي نَفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فَعَدَّ هَؤُلَاءِ التِّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ فَقَالَ الْقَوْمُ نَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا الْأَعْوَرِ مَنِ الْعَاشِرُ قَالَ نَشَدْتُمُونِي بِاللَّهِ أَبُو الْأَعْوَرِ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عِيسَى أَبُو الْأَعْوَرِ هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو

Ertinya : “ Daripada Abdul Rahman Bin Humaid, daripada bapanya : Sesungguhnya Said Bin Zaid pernah menceritakan kepadanya mengenai satu kumpulan , dengan katanya : Pernah Baginda RasululLah s.a.w bersabda : 10 orang yang akan memasuki syurga iaitu (1)- Abu Bakar , (2)- Umar, (3)-Utsman , (4)- Ali , (5)- Zubair , (6)-Tolhah , (7)-Abdul Rahman , (8) – Abu ‘Ubaidah , (9) Sa’ad Bin Abu Waqqas ~ maka beberapa orang yang mengira-ngira jumlah semua yang dijanjikan dengan syurga itu , di manakah lagi seorang ?. Lalu mereka bertanya kepada Said Bin Zaid : Demi Allah Wahai Abu A’awar ! Siapakah dia orang yang kesepuluh itu ?. Maka Said Bin Zaid pun menjawabnya : Bukahkah kamu sendiri telah bersumpah bahawa Abu A’awar itu pun adalah di kalangan mereka yang dijanjikan syurga ? “. – Imam Abu ‘Isa (At-Tirmidzie) menyatakan : “ Abu A’awar itu sendiri adalah Said Bin Zaid Bin ‘Amru “ . ~ ( Hadis Sahih riwayat Imam At-Tirmidzie , di dalam Kitab Al-Manaqib : 3681 ) dan hadis seumpama ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud rh di dalam sunannya – Kitab As-Sunnah : 4031 dan juga Imam Ahmad – Musnad Al-Ansar : 21, 088 )

10 orang itu ialah :

1- Saidina Abu Bakar As-Siddiq (ra).
2- Saidina Umar Al-Khattab (ra).
3- Saidna Utsman Bin Al-‘Affan (ra).
4- Saidina Ali Bin Abu Talib (ra).
5- Saidina Zubair Bin Al-‘Awwam (ra).
6- Saidina Tolhah Bin ‘UbaidiLlah (ra).
7- Saidina Abdul Rahman Bin ‘Auf (ra).
8- Saidina Abu ‘Ubaidah ‘Amir Bin Al-Jarrah (ra).
9- Saidina Sa’ad Bin Abu Waqqas (ra).
10- Saidina Sa’id Bin Zaid (ra).

Jadi sebagaimana dijelaskan tadi, 10 orang ini bukanlah menunjukkan bahawa mereka sahaja yang dijamin masuk syurga , walhal banyak hadis-hadis lain yang sahih yang menunjukkan bahawa begitu ramai para sahabat (ra ) dan umat Islam yang dijanjikan syurga.

Sebagai contohnya : Saidina Bilal Bin Rabah (ra) sendiri telah diberikan pangkat sebagai “ahli syurga” kerana beliau (ra) merupakan sahabat yang tidak pernah putus wudhuknya ( air sembahyangnya ) di dalam jangkamasa yang lama.

Saidina Abu Darda’ (ra) juga digelar oleh Baginda Rasulullah s.a.w sebagai ahli syurga kerana hatinya yang begitu mulia dan tidak pernah menyimpan sebarang hasad-dengki terhadap sesama manusia.

Saidina ‘Ukasyah (ra) juga digelar sebagai ahli syurga.

Menurut hadis , umat Rasulullah s.a.w yang dijamin masuk ke dalam syurga tanpa hisab adalah sebanyak 70 ribu orang ( Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rh ).

Manakala di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzie (rh) pula dijelaskan bahawa ahli-ahli syurga kesemuanya berjumlah 120 ribu barisan dan 80 ribu barisan daripada 120 ribu barisan itu adalah terdiri daripada umat Saidina Rasulullah s.a.w.

Perlulah kita fahami , andainya golongan yang dijanjikan syurga ini tanpa hisab, kebanyakannya daripada kalangan sahabat (ra) dan mereka yang mati syahid di jalan Allah Ta’ala, maka betapa pula dengan golongan isteri-isteri Rasulullah s.a.w ?, walhal mereka sendiri telah menunjukkan jasa yang terlalu besar dan pengorbanan yang tiada taranya di dalam memperjuangkan Islam ini !!.

Saturday, June 14, 2008

.:reNungan:.

Sesungguhnya iblis itu berdiri di hadapanmu, nafsu di sebelah kananmu, dunia di belakangmu, anggota di sekelilingmu dan Allah juga bersamamu. Iblis yang dilaknat menyuruhmu meninggalkan agama. Nafsu menyuruhmu berbuat maksiat. Keinginan hawa nafsu menyerumu ke arah syahwat. Dunia menyeru supaya memilihnya daripada Akhirat. Anggotamu menyerumu berbuat dosa. Allah menyerumu ke Syurga dan keampunan-Nya. Siapa yang menyahut seruan iblis terkeluarlah agamanya. Siapa yang menyahut seruan nafsu terkeluar rohnya (roh kemanusiaan). Siapa yang menyahut seruan syahwat, terkeluar akalnya. Siapa yang menyahut seruan anggota, terkeluarlah Syurganya. Siapa yang menyahut seruan Allah, terkeluarlah kejahatannya dan memperolehi segala kebaikan-kata2 khalifah abu bakar assiddi

Friday, June 13, 2008

.:tiPs berCiNta?:.

Tips Bercinta dgn ALLAH
1. Sentiasa utamakan urusan ALLAH dlm segenap perkara spt solat di awal waktu

2. Memikir dan mengingati ALLAH di mana2 shj

3. Sentiasa bersangka BAIK dgn ALLAH

4. Sentiasa mengharapkan perkara2 yg BAIK dr ALLAH

5. Berusaha dptkan khusyuk dlm solat

6. Berusaha memahami & menghayati ayat2 suci alQuran

7. Buat BAIK dlm setiap kesempatan yg ada

8. [-xJgn sangka cinta ALLAH tidak boleh dicapai ~ sentiasa husnuzhon kpdNYA

9. Hindari perbuatan jahat & akhlaq yg buruk

10. Fahami hakikat bhw segala jenis cinta bersifat FANA (akan binasa),
namun cinta kpd ALLAH adalah BAQA (kekal selama2nya):x

=keNapa?=

KITA seRiNg BERTANYA : KENAPA AKU TAK DAPAT APA YG AKU IDAM-IDAMKAN?

QURAN MENJAWAB "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." - Surah Al-Baqarah ayat 216

KITA seRing BERTANYA : KENAPA UJIAN SEBERAT INI?
QURAN MENJAWAB "Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. " - Surah Al-Baqarah ayat 286

KITA seRiNg BERTANYA : KENAPA RASA FRUST? QURAN MENJAWAB "Jgnlah kamu bersikap lemah, dan jgnlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah org2 yg paling tinggi darjatnya, jika kamu org2 yg beriman." - Surah Al-Imran ayat 139

Wednesday, May 14, 2008

.:5 waSiaT RaSuLullaH:.

Dari Nabi S.A.W.
"Pada waktu malam saya diisrakkan sampai ke langit, Allah S.W.T telah memberikan lima wasiat, antaranya : -

1. Janganlah engkau gantungkan hatimu kepada dunia kerana sesungguhnya Aku tidak menjadikan dunia ini untuk engkau.

2. Jadikan cintamu kepada-Ku sebab tempat kembalimu adalah kepada-Ku.

3. Bersungguh-sungguhlah engkau mencari syurga.

4. Putuskan harapan dari makhluk kerana sesungguhnya mereka itu sedikitpun tidak ada kuasa di tangan mereka.

5. Rajinlah mengerjakan sembahyang tahajjud kerana sesungguhnya pertolongan itu berserta qiamullail.

Wednesday, April 30, 2008

.:PuteRi-puTeri teLadan DaLam IsLAM:.


SAHLAH BINTI SUHAIL R.A
MENDAPAT RUKHSAH RASULULLAH S.A.W

Ketika zaman Rasullah s.aw,tidak ramai orang yang mendapat rukhsah (kemudahan) daripada Rasulullah s.a.w sebagaimana diberikan kepada Sahlah binti Suhail bin Amru al-Quraisy al-Amiriyah.Beliau memang seorang wanita yang bertuah.Sahlah merupakan antara mereka yang terawal memeluk Islam.Beliau memeluk Islam ketika masih berada di Makkah.Beliau kemudiannya dibaiat Rasulullah s.a.w dan berhijrah ke Habsyah bersama suaminya; Abu Huzaifah bin Utbah.Hasil perkahwinan ini,mereka dikurniakan seorang putera yang diberi nama Muhammad bin Abu Huzaifah.
Beliau juga sangat beruntung kerana berasal dari keluarga yang baik.Beliau mendapat kurnia masuk Islam bersama kumpulan pertama dari Madinah yang beriman kepada Allah.Suaminya pula merupakan anak kepada seorang pemimpin besar jahiliyah;Utbah bin Rabi’ah bin Abdu Syams ai-Quraisy al-Abasiy.Abu Huzaifah juga merupakan antara orang pertama masuk Islam.
Kalangan saudara-saudara Sahlah juga terkenal sebagai orang yang dihormati di zaman itu.Abu jandal bin Suhail,seorang sahabat yang mulia,Abdullah bin Suhail,termasuk golongan terawal masuk Islam dan ikut Perang Badar.Sementara bapanya,Suhail bin amru pula merupakan pemidato ulung kaum Quraisy dan pemimpin mereka.Juga dikenali sebagai seorang pemaaf,dermawan dan fasih dalam berkhutbah.
Sementara saudara perempuannya yang cukup dikenali adalah Ummu Khulthum binti suhail.Beliau juga antara orang terawal memeluk Islam ketika masih tinggal di Makkah.Beliau juga dibaiat oleh Rasulullah s.a.w dan berhijrah ke Habsyah bersama suaminya;Abu Sabrah bin Abu Rahman r.a.
Sepanjang kehidupan di Habsyah,memang tidak dinafikan Sahlah dan keluarga serta kaum muslimin lain hidup dalam aman dan damai di bawah pemerintahan Raja Habsyah,Najasyi.Namun,Sahlah tidak dapat menyembunyikan kerinduannya tergadap tanah kelahirannya di makkah.Keinginannya untuk kembali ke kampung halaman begitu membuak-buak sekali.Dia sentiasa merindui tempat lahirnya dan Baitul Atiq.
Khabar angin mengatakan ramai penduduk Makkah telah memeluk Islam membuatkan rombongan hijrah ini kembali ke Makkah.Namun,apabila tiba di sana mereka hampa kerana ia skadar khabar angin.Kalau ada pun yang memeluk Islam hanyalah sembunyi-sembunyi kerana bimbang dengan ancaman Quraisy.Ini menyebabkan sebahagian rombongan berkenaan berpatah kembali ke Habsyah sementara sebahagiannya pula memutuskan untuk tetap di Makkah sementara menunggu masa untuk berhijrah ke Madinah termasuklah Sahlah dan suaminya Abu Huzaifah.
Hubungan Sahlah dengan baginda Rasulullah dan keluarganya memang rapat sehinggakan perjalanan hidup Sahlah mendapat perhatian Rasulullah.Bahkan,Sahlah merupakan antara orang yang mendapat rukhsah (kemudahan) daripada Rasulullah misalnya dalam memperkatakan tentang hubungan Sahlah dengan anak angkatnya;Salim yang juga merupakan hamba sahaya suaminya.
Memandangkan Salim membesar dalam keluarga ini,Sahlah telah menganggapnya sebagai anak kandung mereka.Ketika zaman jahiliyah,sesiapa yang mengangkat seseorang sebagai anak angkat,mereka berhak menganggapnya sebagai anak sendiri dan berhak mendapat harta warisan,malahan Salim boleh bertemu dengan Sahlah tanpa perlu Sahlah mengenakan hijab.
Namun,disebabkan mereka sudah memeluk Islam, jadi soal hukum ini mengheret mereka dalam kebimbangan.Lalu,apabila diajukan kepada baginda Rasulullah s.a.w,baginda memberi rukhsah yakni kemudahan khusus kepada Sahlah dengan ‘memboleh’kan Salim masuk ke rumah meskipun Sahlah tidak mengenakan hijab.
Selama hidupnya,Sahlah memiliki empat orang cahaya mata daripada empat perkahwinan iaitu Muhammad yang merupakan hasil pernikahan dengan Abu Huzaifah,Sulaith (hasil pernikahan dengan Abdullah Aswad), Bukair (hasil pernikahan dengan Syammakh bin Saad bin Qaif) dan Salim (hasil pernikahan dengan Abdurrahman bin Auf).Kesemua anaknya ini juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah Islam.
Selain memiliki pendirian tetap dan kuat beribadah serta teguh dengan keimanannya dan mempercayai seluruh ajaran Rasulullah,Sahlah turut meriwayatkan hadis-hadis daripada Rasulullah sementara Qasim bin Muhammad pula meriwayatkan hadis daripada beliau.
Sahlah sempat hidup sehingga zaman pemerintahan Khalifah ar-Rasyidin.Semoga Allah sentiasa meredai dan menempatkannya di kalangan penghuni syurga.Wallahualam.

Keazaman Menempuh Dunia Yang seMakin meNcabar


Melalui perjalanan hidup yang kita tempuhi,sepatutnya kita bertambah matang dan menyedari bahawa segala kejayaan yang kita kecapi sebenarnya adalah atas ketekunan,usaha gigih dan kesabaran dalam menghadapi segala cabaran dan rintangan,di samping adanya pertolongan dan petunjuk Allah ‘Azza wa Jalla.Sementara kegagalan yang kita alami adalah disebabkan kecuaian dan kelalaian kita sendiri.

Nampaknya liku-liku kehidupan kita pada hari-hari yang mendatang lebih mencabar dari masa-masa yang lalu.Setiap hari kita didedahkan dengan gegala-gegala buruk dalam masyarakat,seperti salah guna dadah yang belum nampak dapat dikurangkan,ditambah pula gegala mat rempit yang semakin menjadi-jadi.

Gegala yang tidak sihat ini tentulah mencabar dan menggugat kesejahteraan keluarda dan masyarakat.Oleh itu,mahu tidak mahu semua pemimpin institusi masyarakat termasuk ibu bapa harus sama-sama memikirkan dan bertindak serius untuk membendung dan memeranginya.

Pembentukan ank soleh dan solehah sebaik-baiknya bermula dari pemilihan jodoh,ketika anak dalam kandungan dan demikian seterusnya ketika anak sudah dilahirkan.Ibarat benih yang sudah bertunas,pendidikan harus berjalan secara sistematik dengan menjadikan ibu bapa sebagai model untuk dicontohi anak-anak.

Pendidikan Islam yang sewajarnya berjalan dengan penuh tanggungjawab hingga Islam berani mengisytiharkan anak permpuan yang berusia 9 tahun Hijrah (kira-kira 8 tahun 8 bulan Masihi) sudah layak diberi tanggungjawab.Bagi anak-anak lelaki pula selewat-lewatnya dalam usia 15 tahun Hijrah (menyamai kira-kira 14.5 tahun Masihi).Pada hal dunia Barat mendeklarasikan seseorang itu dianggap dewasa dan layak memikul tanggungjawab setelah berusia 21 tahun.
Masalahnya sekarang,oleh kerana system pendidikan Islam yang begitu teratur telah diabaikan oleh kebanyakan orang islam,maka natijahnya ramai anak muda mengalami masalah,ada yang sudah baligh tetapi tidak tahu menunaikan solat,atau tahu tetapi mengabaikannya,berlaku krisis akhlak di kalangan generasi muda,anak lari dari rumah,ponteng sekolah,murid melawan guru,penyalahgunaan dadah,mat rempit dan sebagainya.

Bagaimanapun perlu disedari bahawa Islam telah memecahkan rekod,bahawa buluh yang sudah keras sebenarmya masih boleh dilentur lagi.Betapa tidak,kerana telah tercatit dalam sejarah,ramai para sahabat yang masuk Islam setelah dewasa.Sebelum Islam telah menerima pendidikan daripada keluarganya bukan Muslim,sebab itu sudah biasa mereka menyembah berhala,malah memusuhi Islam dan memusuhi Rasulullah s.a.w.Sebagai contoh ialah Umar Ibnu al-Khattab r.a. sebelum masuk Islam adalah musuh Islam dan musuh Nabi s.a.w. nombor satu sehingga Rasulullah s.a.w. berdo’a semoga umar diberi hidayah,akhirnya alhamdulillah Umar masuk islam.

Setelah Islam,beliau mendapat pendidikan secara intensip bersama-sama sahabat lain,seperti Qiyamullail,mengikuti majlis ta’lim dan nasihat yang berterusan daripada Rasulullah s.a.w.Akhirnya terbentuk keluhuran budi dan Umar menjadi insane soleh tang bertaqwa kepada Allah.Umar menjadi Khalifah Islam ke-2,dan semasa pemerintahan Umar telah berjaya membuat kemajuan besar yang sungguh membanggakan.
Justeru,bukan satu kemustahilan untuk seseorang membentuk diri menjadi insane soleh walaupun telah dewasa dan dalam akhlaknya yang tidak baik.
Apa yang penting,ibu bapa,alim ulama,cendikiawan dan pemimpin masyarakat di samping melaksanakan undang-undang dunia,hendaklah terus berdakwah dan berdo’a semoga insan-insan ‘degil’ itu hati mereka menjadi lunak,mahu tunduk kepada peraturan dan hukum Allah.

Ingatlah,batu yang keras akan lekuk dengan titisan air yang berterusan,apatah lagi jiwa manusia.Sudah tentu bukan satu yang mustahil ia menjadi ‘lunak’ apabila diberi suntikan nasihat dan didikan agama.Insya-Allah.